uistinToiminta-ajatuksenamme on yhdistää toiminta-alueemme vapaa-ajankalastajien yhdistyksiä ja muita luonnon virkistyskäyttöä, kalavesien hoitoa ja kalastuskulttuuria edistäviä yhteisöjä ja toimia yhdyssiteenä niiden ja keskusjärjestön välillä.

Pyrimme kehittämään vapaa-ajan kalataloutta, kalavesien hoitoa ja kalastuskulttuuria ja huolehtimaan alueen vapaa-ajankalastajien ja -kalastuksen, sekä muiden luonnon virkistyskäyttäjien eduista