Back to Top

SVK tiedottaa

SVK:N OHJE KILPAILUJÄRJESTÄJILLE (8.10.2019)

 

SVK:N OHJE KILPAILUJÄRJESTÄJILLE
Taustaa
Vapaa-ajankalastus on Suomessa hyvin suosittua, sitä harjoittaa lähes 1,5 miljoonaa suomalaista. Vapaa-ajankalastus on merkittävässä osassa aktivoimassa ihmisiä liikkumaan ja edistämään jaksamista niin koulussa, työssä kuin eläkkeellä. Vapaa-ajankalastus on myös yksi tehokkaimmista keinoista vahvistaa ja ylläpitää luontokontaktia ja kasvattaa lapsia ja nuoria terveeseen luontosuhteeseen, jossa samalla kunnioitetaan luontoa ja ympäristöä. Tämä on entistä tärkeämpää väestön kaupungistuessa voimakkaasti, mikä vieraannuttaa ihmisiä luonnosta.
Viime aikoina on kuitenkin arvosteltu kärkevästi kalojen kohtelua vapaa-ajankalastuksessa ja erityisesti kalastuskilpailuissa, joita eläinsuojeluaktivistit ja heidän järjestönsä ovat lisäksi häirinneet. Lapin poliisi teki 11.6.2019 päätöksen aktivistien SM-pilkistä tekemästä tutkintapyynnöstä ja totesi, että asiassa ei ollut syytä epäillä rikosta, eikä siksi toimittanut esitutkintaa. Tämä on kuitenkin eläinsuojeluviranomaisten mukaan yksittäisen tutkinnanjohtajan tekemä päätös. Kuluneen vuoden aikana em. viranomaiset ovat ohjeistaneet, miten kaloja tulee eläinsuojelulain mukaisesti kohdella vapaa-ajankalastuksessa ja kalastuskilpailuissa. Ohjeiden mukaan ”talteen otettava kala on heti pyynnin jälkeen asianmukaisesti tainnutettava.”
Ruokavirasto ohjaa ja valvoo keskushallinnon viranomaisena eläinsuojelulain ja sen nojalla annettujen säännösten täytäntöönpanoa ja noudattamista. Viraston tuoreen ohjeen mukaan kala on heti pyynnin jälkeen asianmukaisesti tainnutettava esimerkiksi lujalla lyönnillä päähän, minkä jälkeen siitä lasketaan veri, tai vaihtoehtoisesti kala lopetetaan siihen muutoin soveltuvalla menetelmällä. Soveltuvaksi lopetusmenetelmäksi esimerkiksi hyvin pienikokoisella kalalla voi riittää myös luja isku päähän tai niskan murtaminen joko käsin vääntämällä päätä ylöspäin tai saksien tai puukon avulla.

Lue lisää: SVK:N OHJE KILPAILUJÄRJESTÄJILLE (8.10.2019)

Sivu 2 / 2